Tình cờ hôm trước
mắt sáng như sao,
tuyệt diệu tiên phong
đích thân gõ cửa.
mời cụ ngồi chơi
lân la cụ bảo:
tôi tuờng tận cả
làng nước, bạn bè
tất cả vận hồi
vũ trụ không gian
trụ hồn nước Việt.
tiên giả từ đâu
cụ là nguồn sáng
cụ gợi trong tôi
đẹp như nước Việt.
vũ trụ không gian
ca dao phong tục
dinh thự đền đài
Bắc Nam hội lễ
ngạo nghễ cây nêu
hân hoan mừng rỡ
tết giỗ ma chay
tôi muốn biểu dạng
dương gian dân tộc
mặc áo cho cây
hiện thân trời đất
có linh hồn người
ngoài miền đất Việt

Lê Bá Ðảng
3/2003

có một cụ già
tóc bông như tuyết
hiện đến họa phòng
Ân cần tôi mở
hàn huyên đôi lời
Nghệ thuật, đời thày
chạm, trỗ, khắc, họa
ruộng đồng, cây cỏ
trong vòng sinh hóa
thày đa đoan toan
Ngẩn ngơ chưa biết
tôi phục thần sầu
tạo ra ánh nắng
bức tranh ngoài trời
Tôi hằng mơ vạch
hàm chứa văn chương
cỏ cây kiến trúc
lịch sử con người
trầu cau cúng tế
bánh chưng cạp điều
tổ tiên hội ngộ
cưới xin đình đám
tất cả linh hồn
trong y phục đẹp
đem văn hóa trong
chiếc áo duy nhất
chưa thấy nơi nào
mặc áo cho cây.